Invallers Academie

Persoonlijke online taalmodule

Een onderwijzer geeft het goede voorbeeld, ook als het gaat om taal en rekenen. Met deze online modules weet je zeker dat jij voorloper bent en blijft op het gebied van Nederlandse taal en rekenvaardigheid.

De module begint met enkele instaptoetsen. Daardoor weet de software precies waar je verbeterpunten liggen. Je krijgt vervolgens een persoonlijk leerpad aangeboden met lessen die zijn afgestemd op jouw leerbehoefte. Wanneer je voldoende geoefend hebt, kun je de eindtoets doen. Het certificaat dat je daarmee verdient, bewijst dat je het kunt! Je frist je kennis zodoende weer op naar het Pabo-toelatingsniveau.

Ook krijg je op gezette tijden herhalingsoefeningen aangeboden per e-mail/pushbericht. Die kun je bijvoorbeeld doen via de app, want herhaling is de kern van het leren. In de video wordt precies uitgelegd hoe dit werkt! 

Vertegenwoordig je een onderwijsinstelling en wil je licenties voor meerdere personen afnemen? Stuur dan een e-mail aan info@springlish.nl.

Tijdelijke actie!

Module Nederlands van €39,95 voor €19,95
Taalmodule studenten

Taalmodule 3F

Taalvaardig voor de klas: van €39,95 voor €19,95!
Daar zijn geen woorden voor…

Online module rekenen

Rekenmodule

Rekenvaardig voor de klas: van €39,95 voor €34,95!
Op ons kun je rekenen…

Spelling

100%

Waarom is spelling belangrijk? De voornaamste reden is om een tekst foutloos te kunnen schrijven. Het schrijven van een foutloze tekst straalt verzorgdheid uit. Je hebt aandacht besteed aan je werk, je neemt het serieus en daarmee neem je de lezer ervan ook serieus. Dat zie je terug aan het aantal gemaakt spelfouten.

Dat is een van de redenen waarom een scriptie bijvoorbeeld kan worden afgewezen op basis van het aantal gemaakte spelfouten. Maar ook voor docenten is een goede spelling van belang. Een mail aan ouders, aan teamleden of presentaties op het digibord; het moet foutloos!

In verschillende bedrijfstakken is een goede beheersing van de Nederlandse taal eveneens onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer je veel klantcontact hebt, of veel presentaties geeft. Straal zorgvuldigheid en deskundigheid uit door het aantal spelfouten tot een minimum te beperken. Spelfouten leiden af van de inhoud en dat wil je niet.

 • Bezit en eigennamen
 • Bezittelijk voornaamwoorden
 • Bijvoeglijk gebruikte werkwoorden
 • Engelse werkwoorden
 • Hoofdletters
 • Lastige meervouden
 • Lastige woorden
 • Meervouden met trema
 • Meervouden met apostrof
 • Klinkerbotsingen
 • Samenstellingen
 • Sommige/sommigen
 • Spelling van de persoonsvorm
 • Trema
 • Voltooid deelwoord en infinitief
 • Weetwoorden
Het belang van

Formuleren

100%

Waarom is formuleren belangrijk? Om je boodschap zonder dubbelzinnigheden over te brengen, moet je ervoor zorgen dat de zinnen die je formuleert juist zijn. Zo voorkom je verwarring. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de persoonsvorm en het onderwerp in hetzelfde “getal” staan. Dat is niet altijd eenvoudig te zien.

Wie goed zinnen kan formuleren zal minder de vraag krijgen: ‘Wat bedoel je hiermee?’ Dat heeft te maken met de juiste woordkeuze, maar ook met de positie van deze woorden in de zin.  Taal is nu eenmaal de essentie van begrip, dus formuleer het goed!

 • Contaminatie
 • Foutieve woordkeuze
 • Incongruentie
 • Ontspoorde zin
Het belang van

Interpunctie

100%

Waarom is interpunctie belangrijk. Vreemd hè, een vraag zonder vraagteken? Leestekens zijn ervoor om de lezer houvast te geven. Zonder interpunctie is een een stuk tekst niet leesbaar. Zelfs een relatief eenvoudige uiting kan enorm verwarrend worden, getuige het voorbeeld in de video.

Iedereen weet wel dat een zin moet eindigen met een punt, een uitroepteken of een vraagteken. Maar hoe ziet dat met gedachtestreepjes, met haakjes, met aanhalingstekens en de puntkomma? En schrijf ik wel of geen hoofdletter na het gebruik van een dubbele punt? Geef je tekst dus structuur met het juiste gebruik van interpunctie! 

 • Aanhalingstekens
 • Dubbele punt en puntkomma
 • Gedachtestreepjes en haakjes
 • Punt en komma
 • Vraagteken en uitroepteken
Het belang van

Redekundig ontleden

100%

Waarom is redekundig ontleden belangrijk? Als je goed de zinsdelen van een zin kunt onderscheiden begrijp je de betekenis beter. Verwar het lijdend voorwerp bijvoorbeeld absoluut niet met het onderwerp, want dan gaat het goed mis! Ook kunnen bepaalde woorden nooit als onderwerp voorkomen, zoals ‘hun’: ‘Hun gaan zo naar school.’ Objectvorm in subject positie, noemen we dat. Weet je dat ook weer!

Goed kunnen ontleden helpt je ook bij het leren van een andere taal. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse naamvallen of de zinsvolgorde bij het Engels. Wanneer je basis in het Nederlands voldoende is gelegd, pik je de regels van andere talen veel sneller op. Let’s go dus!

 • Bijvoeglijke bepaling
 • Bijwoordelijke bepaling
 • Lijdend voorwerp
 • Meewerkend voorwerp
 • Naamwoordelijk deel
 • Naamwoordelijk gezegde
 • Onderwerp
 • Persoonsvorm
 • Voorzetselvoorwerp
 • Werkwoordelijk gezegde
Het belang van

Taalkundig ontleden

100%

Waarom is taalkundig ontleden belangrijk? Net als bij redekundig ontleden heeft het te maken met het eventueel aanleren van een andere taal. Maar het is ook nuttig om de woordsoorten goed te kunnen (her)kennen, omdat het invloed kan hebben op de spelwijze van het woord. Zo kan een werkwoord voorkomen als een bijvoeglijk naamwoord, waardoor het vervoegen ervan niet meer nodig is.

Door te ontleden, kom je achter de structuur van een taal. Als je weet welke functie de verschillende woorden in een zin hebben, dan worden je teksten duidelijker en je maakt minder spelfouten.

 • Aanwijzend voornaamwoord
 • Bezittelijk voornaamwoord
 • Bijvoeglijk naamwoord
 • Bijwoord
 • Hulpwerkwoord
 • Koppelwerkwoord
 • Lidwoord
 • Persoonlijk voornaamwoord
 • Telwoord
 • Voegwoord
 • Voorzetsel
 • Vragend voornaamwoord
 • Werkwoord
 • Zelfstandig naamwoord
 • Zelfstandig werkwoord